Kontaktformular

Kontaktformular

[Translate to Englisch:] Spenden

[Translate to Englisch:] Deutsche Bank PGK AG, Kempen
Konto-Nr. 211 400 701
BLZ 320 700 24
IBAN: DE 41 3207 0024 0211 4007 01
BIC: DEUTDEDB320

[Translate to Englisch:] Patenschaftsbeiträge

[Translate to Englisch:] Deutsche Bank PGK AG, Kempen
Konto-Nr. 211 400 702
BLZ 320 700 24
IBAN: DE14 3207 0024 0211 4007 02
BIC: DEUTDEDB320

[Translate to Englisch:] Förderbeiträge

[Translate to Englisch:] Deutsche Bank PGK AG, Kempen
Konto-Nr. 211 400 700
BLZ 320 700 24
IBAN: DE68 3207 0024 0211 4007 00
BIC: DEUTDEDB320